Världshistoriens största rån

I likhet med USA:s centralbank FED och den europeiska centralbanken ECB har Sveriges Riksbank under ett antal år kraftigt ökat penningmängden. Resultatet blev det förväntade.

Under 2015 började Riksbanken att köpa svenska statsobligationer via Riksgälden, vilket är likvärdigt med att en privatperson lånar pengar av sig själv. Syftet var att stimulera ekonomin genom att trycka ned räntorna och samtidigt skapa inflation. I ett senare skede under den så kallade pandemin breddades köpen till att omfatta även kommun- och företagsobligationer.

Ökning av penningmängden orsakar inflation vilket därefter leder till räntehöjningar. Och när räntorna stiger minskar värdet på obligationerna eftersom obligationer har fast ränta. Enligt Riksbanken minskade värdet av den egna obligationsportföljen med 43 miljarder SEK under den första tertialen 2022. Om inflation och räntor går ner i framtiden kan man emellertid räkna med att obligationernas värde delvis återställs – i den mån de är utgivna av kommuner med bra ekonomi. Risken att vissa kommunala obligationerna aldrig blir inlösta kvarstår, eftersom många kommuner har varit lika slösaktiga som staten och riskerar hamna på obestånd.

Riksbanken ser ut att gå mot en förlust på cirka 65 miljarder SEK för helåret 2022, vilket saknar motstycke i Sveriges historia. Förlusten kan dock uppvägas delvis genom att den dalande svenska kronan gör att Riksbanken kan göra vinst på innehav av utländska värdepapper.

Om förlusten blir enligt prognos kommer hela Riksbankens egna kapital att vara utraderat vid årsskiftet, vilket sannolikt följs av att Riksdagen beslutar om ett kapitaltillskott i samma storleksordning som förlusten. Tillskottet blir i så fall att jämföra med drygt 1% av Sveriges BNP, vilket skattebetalarna kommer att få stå för. 

Oligarkerstyrda regeringar rånar folket

Den ökade penningmängden i hela Västvärlden tryckte upp värdet på aktier och fastigheter, vilket gjorde att de stora kapitalägarna enligt vedertagen statistik kunde dubbla sina förmögenheter på några få år.

Redan under den tyska Weimar-republiken på 1920-talet användes denna metod för att få fram pengar för att betala krigssskadestånd till Frankrike. Den höga inflationen innebär en direkt kostnad som drabbar löntagarna och pensionnärerna. Många kallar det som hänt under de senaste åren för världshistoriens största rån.

Arne Weinz, för Frihetsnytt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s