Dumskallarnas sammansvärjning

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” (Ur Regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.)

De partier som anser sig godare och särskilt mycket demokratiska har frusit ut SD genom december-överenskommelsen (DÖ). På så sätt ska SD:s 49 riksdagsledamöter inte få något inflytande, vilket uppenbarligen är det enda som har betydelse för de övriga 300 DÖ-nickarna i Riksdagen. Resultat:

  • Ett historiskt övergrepp mot svensk demokrati då man satt Regeringsformen ur spel, vilket saknar motstycke i västvärlden.
  • Ett korrumperat och förlamat parlament under 8 år, till oerhörd skada för Sverige och för svenskarnas tilltro till demokratin.
  • SD har genom DÖ påverkat svensk politik dramatiskt mer än vad 12% motiverar.
  • SD bjuds in på silverfat då det framstår som det enda oppositionspartiet mot en korrumperad överhet.

Denna ”dumskallarnas sammansvärjning” är inte bara ett svek mot de 12% som röstade på SD, det är ett svek mot hela svenska folket.

Allt har sin rot i en enda sak. DÖ-partierna har svekfullt agerat mot svenska folkets vilja avseende invandringen och nu försöker de mörklägga de katastrofala effekterna av sina beslut. Men verkligheten hinner snart ikapp dem.

DÖ kommer inte att överleva 2015, men DÖ-nickarna lär sitta kvar till 2018.

Ytterligare 100 miljarder i dolda invandringskostnader

Som jag skrivit i inläggen den 11 februari och den 4 mars JO-anmälde jag arbetsförmedlingens Generaldirektör Mikael Sjöberg för brott mott offentlighetsprincipen då han hemligstämplat uppgifterna om vart de 100 miljarder som spenderats på så kallade ”Nystartsjobb” tagit vägen. JO avslog utan motivering ärendet, trots att det kränker grundlagen. En Generaldirektör som kränker grundlagen skulle i ett fungerande rättssamhälle entledigas omedelbart, men i detta fall skyddas generaldirektören av krafter som har intresse av och som troligen tagit initiativ till mörkläggningen – DÖ-partierna i Sveriges Riksdag.

Samma dag som anmälan gjordes lyckades jag jag via telefon komma i kontakt med biträdande generaldirektör Clas Olsson, som något stressat stammade fram ”då får du nog tala med Riksdagen” då jag krävde uppgifterna. Därför visste jag redan på förhand hur JO skulle ställa sig.

Man måste fråga sig varför Mikael Sjöberg med godkännande av Riksdagen beslutar att hemligstämpla uppgifter som absolut är av allmänintresse och således bryter mot grundlagen?

Svaret är att dessa 100 miljarder använts för att köpa anställningar till främst asylinvandrare. Således ytterligare 100 miljarder i invandringsrelaterade kostnader.

Partierna som gjort sig skyldiga till DÖ-överenskommelsen är alla delaktiga i vad som mer och mer liknar en konspiration mot svenska folket: Det handlar om att dölja och mörklägga de verkliga kostnaderna för invandringen. Istället för att se sina väljare i ögonen och ta ansvar för sina beslut väljer DÖ-partierna att manipulera, ljuga och mörklägga.

Sverige behöver en konstitutionsdomstol

Tyvärr ser vi demokratin naggas i kanten av en ökande tendens att våra myndigheter bryter mot lagarna. Vi ser generaldirektörer som sätter sig över den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen genom att utan motivering hemligstämpla information som är av allmänintresse. Den 11 februari anmälde jag Mikael Sjöberg, Generaldirektör för Arbetsförmedlingen, till JO för brott mot offentlighetsprincipen (se mitt inlägg 11 februari). Svaret från JO lät inte vänta sig. Redan en vecka efter anmälan meddelade JO på en rad och utan motivering att ärendet inte tas upp.

I Sverige finns möjlighet att anmäla myndighetsmissbruk till Justitieombudsmannen, JO, men JO arbetar på uppdrag av riksdagen och har kommit att fungera som myndigheternas och politikernas falska alibi. JO väljer enväldigt och utan extern granskning vilka ärenden som ska behandlas och vilka som ska avslås. Avslag sker helt utan motivering utan möjlighet till överklagan, vilket i praktiken gör medborgarna rättslösa gentemot myndigheterna.

Ett annat känt exempel är Skatteverket som förlorade i internationell domstol då verket sedan decennier tillämpade dubbelbestraffning. Först beslutade en handläggare på låg nivå självsvåldigt om skattetillägg, därefter kunde ärendet hamna i domstol som utdömde ytterligare straff utan hänsyn till det tidigare beslutet om skattetillägg. Det är anmärkningsvärt att Sverige under decennier tillåtit rena myndighetsövergrepp mot sina egna skattebetalare och att det ska krävas internationell domstol för att Sverige ska korrigera sig. Det säger tyvärr en del om svenska medborgares ställning gentemot myndigheterna. Och, om svenska politikers syn på relationen mellan stat / individ.

Det finns juridiska experter som anser att den så kallade December-Överenskommelsen (DÖ) bryter mot Sveriges konstitution, vilket i så fall innebär att demokratin har satts ur spel. Saken borde givetvis utredas ordentligt.

Sverige behöver en fristående och oberoende konstitutionsdomstol med uppgift att granska myndigheternas och politikernas agerande. I internationella sammanhang har Sverige kritiserats för att sakna konstitutionsdomstol.

Finlands sak är svår men inte vår

Igår presenterades ett svenskt-danskt militärt samarbete där länderna ska få använda varandras baser. Att Sverige får tillgång till Nato-baser, visar hur nära allierat med Nato vi är. Sedan länge övar Natoflyg i Sverige. Man måste ställa sig frågan varför inte gå hela vägen och ansöka om medlemskap? Idag har Sverige inga säkerhetsgarantier, men väldigt många åtaganden.

Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Carl Haglund aviserade i förra veckan ett svenskt-finskt försvarssamarbete. Länderna ska kunna använda varandras marin- och flygbaser, även samarbete rörande cyberkrigföring och materialinköp planeras. Finland vill gå hela vägen och upprätta gemensamt luft- och sjöförsvar.

Finland har en lång landgräns mot Ryssland och innehar med norra kusten av Finska viken ett område av utomordentlig strategisk betydelse för Ryssland. I händelse av krigssituationer som inkluderar Baltikum, vilket inte är alldeles osannolikt, involveras Finland och därmed uppkommer en betydande risk att även Sverige dras in.

Svensk militär aktivitet alldeles inpå Ryssland lär inte minska spänningen i Östersjöområdet. Svenskt flyg och marin kommer att uppvaktas på ett mycket närgånget sätt vilket kan leda till incidenter som vi har anledning att undvika. När Hultqvist får frågan om Ryssland kan tänkas ha åsikter säger han karskt: ”I så fall är det deras problem…Vi kan inte agera utifrån vad andra länder kan tänka och tycka.” Låter bra med tanke på Margot, men jag undrar om detta verkligen är genomtänkt. Vad gör vi om ryssarna beskjuter svenska enheter?

Det är 63 år sedan sovjetiskt flyg sköt ner den svenska DC3:an och därefter ett eftersöksplan, den s k Catalinan, på internationellt vatten. DC 3:an bedrev signalspaning för Natos räkning. Nedskjutningen av DC3:an hade föregåtts av två svenska gränskränkningar, varav en särskilt grov ända fram till den baltiska kusten, som Sverige tvingades be om ursäkt för. 1983 sköt sovjetiskt flyg ned en jumbojet från Korean Air som av misstag kränkte gränsen. Förra året sköts en malaysisk Boeing 747 ned över Ukraina. Ryssarna skjuter när deras gränser kränks eller t o m när gränsen närmas.

Vad gäller materialinköp bör vi påminna oss om att Finland inte brydde sig om att utvärdera JAS Gripen. Istället satsade de på F18, med svepande löften från Washington som grund. Ifall Finland ville ha materiellt samarbete med Sverige fanns chansen då. Finländarna påminner gärna svenskarna om den nesliga transittrafiken under andra världskriget, men situationen skulle inte uppkommit om inte Finland stridit för nazi-Tyskland vilket gjorde att Sverige kringrändes av nazi-Tyska trupper i alla väderstreck.

Finland har befolkning och BNP som är cirka hälften av Sveriges, med all tydlighet inte en parter som Sverige kan bygga sin säkerhetspolitik på. Med tanke på risken att Sverige involveras i en konflikt med Ryssland ökar betydligt, ska vi avstå från detta vanskliga samarbete som vi ändå har minimal nytta av.

Vad avser Finlands situation så är avsiktsförklaringar från Stockholm inget värda. Sverige kommer inte Finland till undsättning med resurser som ändå inte finns. När Putin i skarpt läge kräver att Sverige stänger sina baser för finländarna kommer så att ske. Samma sak när Finland mottar kravet att stänga baserna för Sverige, ett krav som f ö kan komma vilken dag som helst, redan innan detta samarbete ens börjat.

Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato för att säkerställa vårt lands frihet och oberoende. Vad avser Finland så blir finländarna skogstokiga om svenskar har synpunkter så jag avstår, men konstaterar att en finsk natoansökan kan leda till ett finskt ”Ukraina”. Finländarna lär fortsätta sin eviga balansgång, men vi svenskar ska inte låta oss luras ut på samma gungfly.

Dagens Muslimnytt

Nedanstående inlägg är en kritik mot DN:s nyhetsrapportering, som tycks bedrivas i kampanjform. Inlägget ska inte ses om kritik mot islam eller mot muslimer:

Har läst DN varje morgon i 40 år så även vid 5-tiden i morse. Föreslår att blaskan döps om till DM, Dagens Muslimnytt. Huvudnyheten på första sidan är dock ”Forskare vill att Sverige gör upp med rasbiologin”. Av de sex nyheterna som exponeras på förstasidan handlar tre om muslimer.

Sid 4, Ledare:  Helsida. Norbergs Kommun med 5 000 invånare fick utan förvarning 700 asylsökande veckan innan skolstart. 54 barn måste ha skolplats på en vecka. Kommunalrådet gråter under intervjun. Får hoppas att det finns de 50-tal arabisktalande som omgående behövs i Norberg.

Sid 5: Golnaz Hashemzadeh Bonde berättar på 2/3 av sidan om sina traumatiska krigsminnen.

Sid 5: Hanne Kjöller (hon som föreslog 10 års fängelse för sexköpare i förra veckan) skriver om hur svensk lag ska ställa sig till invandrade barnäktenskap, i detta fall 21 / 14 år. Enligt svensk lag ska mannen dömas för upprepade våldtäkter.

Sid 6: DN debatt helsida ”Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas”.

Sid 10 2/3: Bostadsminister Mehmet Kaplan (känd för sin långtgående förståelse för IS verksamhet) visar upp bostadsmoduler som regeringen ska bygga. Den 31 januari föreslog jag i denna blogg tältläger i parkerna, nu kanske det blir modul-läger istället men jag tror inte de hinner byggas.

Sid 10, resten av sidan: ”Regeringen står fast vid generositet”. Generositet utan planering.

Sid 11, halvsida: ”Grannarna: Vi är chockade”. Om tre unga kvinnor som hållits inlåsta i 10 år i Malmö.

Sid 12: ”Döms för bomb i galleria”. Misslyckat försök att detonera 2.3 kg dynamit i Liljeholmsgallerian.

Sid 13, ¼ sida. ”Säpo utreder pengar till IS”.

Sid 13: ”Trendbrott – snart går männen om kvinnorna”. Då invandringen är starkt mansdominerad blir nu antalet män större än antalet kvinnor i Sverige för första gången i historien.

Sid 14: ”Tusentals på flykt i Sudan”.

Sid 14: ”Avtal ska stoppa våld”. Om Tuaregrebbeller och muslimska grupper som gjort uppror i Mali.

Sid 14: ”Nätet verktyg mot terror”. Dansk polis avsätter 172 Mkr för att hålla koll på terrorister.

Sid 14: ”Man åtalas för attack”. Medhi Nemmouche får nu sällskap i kurran av en annan man, avseende terrordådet mot en judisk synagoga i Bryssel.

Sid 14-15, uppslag: ”De överlevde Boko Harams skolattack”.

Sid 15, helspalt: ”Fler dåd efter ny offensiv”. Boko Harams ledare Abubakar Shekaku lovar fler våldsdåd.

Sid 17: ”Libyen vädjar om hjälp mot terrorn”.

Sid 18: ”Talibanerna redo att fredsförhandla

Sid 18: ”Spänt möte mellan USA och Iran

Sid 18: ”Fina ord löser inte problemet”. Om hatbrottet i USA där tre muslimer mördades.

Sid 18: ”Dom mot fånge på Guantánamo hävs

Sid 19: ”Libanons Saab erövrar världen”. En positiv (!) artikel om modegeniet Elie Saab.

Sid 19: ”Tjugotal IS-toppar på USA:s dödslista

Efter denna kaskad av bekymmer fick jag en lättare migränattack innan jag kunde avnjuta ekonomi och sport.

Säger ovanstående något om DN? – Absolut!

Säger ovanstående något om Sverige: – Definitivt!

Har Arne något att säga? – Nää.

Nystart Sverige!

Sverige är ett land med goda förutsättningar. Vi har fredliga grannar, demokrati, rikliga naturtillgångar, framgångsrik exportindustri, välfärdssystem som dock knakar i fogarna och välutbildade människor som tar ansvar och följer lagarna.

Ändå är Sverige långt ifrån så bra som landet borde vara. Nyfattigdomen breder ut sig framförallt i storstädernas ytterområden där våningssängar hyser långt större familjer än vad lägenheterna är avsedda för. I de slitna skolorna där barnen ärver nedklottrade böcker med utrivna sidor gör Västeuropas fattigaste lärare så gott de kan. Vårdköerna blir allt längre, ganska många dör innan de får vård. På de överbelagda sjukhusen finns apparatur som var modern för många år sedan och som gör att alla inte får adekvat behandling.                                                                                                                                                I inloppet till Stockholm vid Lidingö färdas ryska ubåtar numera i ytläge, några km från riksdagshuset och slottet som de säkerligen varit framme och fotograferat bara för att visa att det går. Gotland står utan försvar. Pensionärerna vänder på varenda krona för att få pengarna att räcka månaden ut. Den stora gruppen lågavlönade kämpar likaså månad för månad och många avstår från barn för att de inte har råd. Alltför många är beroende av bostadsbidrag. Trots att tempot på arbetsplatserna skruvats upp räcker inte pengarna till vare sig egen bil eller semesterresor. Många bär på en känsla av att det är orättvist och de har rätt!

Den dystra situationen är helt och hållet självförvållad. Förklaringen är brist på ekonomiska resurser, vilket beror på att Sveriges politiker drabbades av hybris när Sverige för 50 år sedan stod på sin topp. Politikerna fick för sig att svenskarna var så rika att politikernas uppgift var att sprida svenskarnas pengar över världen. Ofattbara rikedomar har skickats ur landet. Svenskarnas pengar gav avstamp för många personliga karriärer på världsarenan och gör så än idag. I riksdagen har politikerna enats om att Sverige ännu är så rikt att vi ska ta emot världens alla flyktingar trots att det kostar deras väljare både välfärden och tryggheten.

Men Sverige kan på blott fem år åter bli ett av världens rikaste länder, här är mitt scenario:

Svensk ekonomi växer i rekordfart och skapar nya resurser. Sverige återtar sin plats bland de ledande forskningsnationerna och blir åter en teknologination i världsklass. Pensioner och nettolöner för låginkomsttagare ökar snabbt med 20-30%. Välfärdssystemen, skolor och sjukvård fungerar bättre än någonsin. Arbetslösheten sjunker till normala 2-3%. Kriminaliteten sjunker med förbluffande hastighet, särskilt gatuvåld, överfallsvåldtäkter och bostadsinbrott. Terrorbrott och hatbrott mot religiösa minoriteter lyser med sin frånvaro. Sjuktalen sjunker i takt med att människornas välmående ökar. Livslängden ökar snabbt. Välståndet är påtagligt.

Sverige kan enkelt och på kort tid åter bli ett av världens rikaste och tryggaste länder. Allt som behövs är en invandringspolitik som liknar andra länders och omdirigering av biståndspengarna. Vad tycker du att vi ska göra?

Massinvandringen knäcker trygghetssystemen på 2-3 år

2015 kommer att generera cirka 150 000 asylinvandrare inklusive anhöriginvandring utan försörjningskrav (unikt för Sverige). Det motsvarar 1.5% av Sveriges befolkning på bara ett år! Sverige tar emot 10 gånger fler asylinvandrare än EU-snittet och mer än hela USA.

Merparten har skrala utbildningar, särskilt kvinnorna och de talar givetvis inte svenska. Många är upp i åren komna eller är av andra anledningar arbetsoförmögna, av hälsoskäl eller genom att de straffar ut sig själva från arbetsmarknaden exempelvis genom att bära klädesplagg som döljer ansiktet eller genom att vägra ta kvinnor i hand. Det är vanskligt att gissa hur stor andel av de 150 000 som någonsin kommer i arbete, låt oss klippa till med 50% så är vi nog hyggligt nära sanningen.

Eftersom trenden är stigande kommer vi inom de närmaste 10 åren att ta emot 1.5 – 2 miljoner asylinvandrare, varav uppåt 1 miljon som kräver försörjning livet ut, än mindre bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Man undrar hur de ansvariga politikerna tänker hantera trycket på kommuner, skolor, sjukvård, tandläkare, hemtjänst, bostadsförmedlingar, Socialförvaltning, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, SFI, Migrationsverket, Förvaltningsrätter, Polis, Tingsrätter bara för att nämna något? Hur ska dessa organisationer få pengar att anställa behövlig personal? Hur ska kommunerna finansiera skenande kostnader för socialbidrag, bostadsbidrag, hemtjänst etc? Sanningen är att våra välfärdssystem kommer att bryta ihop inom ganska snar framtid.

Pensionssystemet är en tickande bomb som håller på att säcka ihop fullständigt då systemet bygger på att pensionärerna själva under ett långt yrkesliv tjänat ihop sina pensioner. Här talar vi om en miljon fripassagerare på bara 10 år. För vår ålderdom kommer vi att få lita på egna besparingar men de flesta svenskar har ju inte ens undanstoppat så de klarar sig ett kvartal.

Det som pågår kan inte kallas för annat än ren galenskap och detta kommer inte att accepteras av väljarna när de väl inser att deras framtid spelas bort. Valet 2018 kommer att sopa undan de ansvarslösa nollor som fattat besluten. Då är det risk att pendeln istället slår åt andra hållet med totalt stängda gränser, inget som jag önskar mig.

Sverige behöver ett friskt alternativ till SD innan det är för sent!

Politikernas dubbla bokföring gör det svårt för judarna

Fick ett nyhetsbrev från en känd politiker där han djupt beklagar att en jude i Danmark blivit mördad och att judarna inte kan leva i säkerhet. Han glömde nämna att en dansk också mördades. Han glömde också nämna att den judiske dörrvakten var född i Danmark, ska begravas i Köpenhamn, hade ett umgänge där religion inte spelade någon roll och av allt att döma betraktade sig som dansk.

DN vågar inte skriva att mördaren var muslim, däremot droppas namnet Omar Abdel Hamid El-Hussein på nyhetsplats.

Inte heller krönikören Björn Wiman törs nämna M-ordet:

Det mångtusenåriga judehatet bland Europas kristna befolkning har i dag ofta sitt starkaste fäste bland dem som har Islam som religion, det traditionella våldet från nazister och högerextremister har överförts även till militanta islamister.”

Ska man tro på Wiman så är felet Europas kristna befolkning samt att islamisterna har lärt sig våld av högerextremister. Det är tydligen ”dem som har Islam som religion” som är egentliga offer i Wimans förvrängda verklighet.

DN-kollegan Lena Sundström bredde igår ut sig med en helsida obegripligheter, där avslutningsvis en dansk citeras ”…de (muslimerna) är bara hur söta och trevliga som helst…”. Redan i ingressen passar Sundström på att marknadsföra en bok hon skrivit om Danmark. Man får väl anta att boken inte sålt så bra. Jag vet inte om citatet eller krämeriet är mest opassande.

Jag såg en bitter judisk, äldre dam uttala i DN att hon inte såg någon möjlighet för judar att leva i Sverige i framtiden. Som judinna undvek hon att peka ut någon speciell folkgrupp, men jag tror inte att hon delar Wimans åsikt att det är ”Europas kristna befolkning” som gör det omöjligt.

Post-koloniala reflexer gör svenskarna fattiga

Med drygt en tusendel av jordens befolkning kan Sverige omöjligen bära andra världsdelars bördor. För 50 år sedan stod Sverige för 1,3 % av världens BNP. Idag är siffran 0,7 %. Om 50 år kommer Sverige att stå för kanske 0,3 % av världens BNP. Sveriges tid som politisk aktör på världsarenan är obönhörligen och för all framtid förbi men genom post-koloniala reflexer fortsätter miljardrullningen. Biståndets roll har blivit att bekräfta vår överlägsenhet samtidigt som gåvorna skänker politikerna en känsla av att de är goda, samtidigt som de köper sina karriärvägar inom de internationella organisationerna. Ett slags godhjärtad rasism som kostar oss svenskar både välståndet och tryggheten.

Sveriges officiella utlandsbistånd uppgår till 40 miljarder per år, varav merparten skickas till korrupta regimer i Afrika söder om Sahara där det hamnar i fickorna på politiker och tjänstemän. Afrika söder om Sahara befinner sig i en ekonomisk boom utan tidigare motstycke, vilken inte har ett dugg med svenskt bistånd att göra. Den fantastiska tillväxten beror av politisk stabilitet som ger lokala entreprenörer utrymme att verka i kombination med inflöde av kinesiskt kapital och kompetens.

Sverige tar emot 10 gånger fler asylinvandrare än genomsnittet i EU och mer än hela USA. Ingen vet exakt hur mycket asylinvandringen kostar men på grundval av utredningar från Jan Ekberg (Expertgruppen för studier i Offentlig ekonomi), Riksdagens Utredningstjänst och professor Bo Södersten så kan kostnaden beaktat Migrationsverkets volymprognoser uppskattas till omkring 100 miljarder kronor per år.

(Noteras kan också docent Jan Tullbergs beräkningar från 2013 att invandringen kostar 250 mdr per år, men jag bortser från siffran då det är ett något utmanande sätt att räkna.)

Sverige betalar cirka 40 mdr till EU, varav 10 mdr fås tillbaka vilket betyder att nettoutflödet från Sverige är 30 mdr per år. Pengarna går till jordbruksstöd och till utjämning av sociala och regionala klyftor. Enkelt uttryckt betyder detta att nordeuropa skickar pengarna till syd- och östeuropa. Sverige har det näst största nettoutflödet per capita bara passerat av Luxemburg. De svenska förhandlarna har som vanligt haft en alltför generös hållning gentemot omvärlden. Det är inte enkelt att omförhandla EU-avgiften, men det bör ändå noteras att det handlar om 30 miljarder i utlandsbistånd.

Sveriges militära insatser i bl a Afganistan har också slukat betydande resurser, vilket jag här bortser från.

Sveriges totala åtaganden avseende asylinvandring och olika former av utlandsbistånd uppgår lågt räknat till omkring 170 mdr per år, vilket motsvarar 20% av statsbudgeten! Vi svenskar är egentligen ett av världens rikaste folk, men våra politiker gör oss fattiga genom att skicka rikedomarna ur landet.

Sverige kan enkelt genom egna politiska beslut minska asylinvandringen till genomsnittlig EU-nivå och samtidigt genom att minska utlandsbiståndet frigöra i storleksordningen 100 miljarder kronor per år, motsvarande 12% av nuvarande statsbudget!

De 100 miljarderna som varje år skulle investeras och konsumeras i Sverige skulle ge svensk ekonomi en kraftfull injektion på såväl kort som lång sikt. Tack vare multiplikatoreffekter fås en turboeffekt då konsumtion och investeringar i Sverige ger nya arbetstillfällen till andra som i sin tur konsumerar och investerar etc.

Sveriges välstånd har byggts upp av generationer av hårt arbetande människor. Nu är det dags att vi tänker litet mer på oss själva så att svenska medborgare äntligen ska få skörda frukterna av sitt eget arbete.

Idag JO-anmälde jag arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg

Fritt företagande och fri konkurrens på lika villkor är grundpelarna i en framgångsrik ekonomi. Myndigheternas inverkan på ekonomin är som regel skadlig.

Arbetsförmedlingen har pytsat ut nästan 100 miljarder d v s 100 000 000 000 kr i anställningsstöd under perioden 2010-2014, varav 73 miljarder till privata företag. 372 535 personer har erhållit stöd. Det handlar om ofattbart mycket pengar, så mycket att hela branscher destabiliseras då den fria konkurrensen sätts ur spel. Vissa företag i bl a städ-, taxi- och restaurangbranschen bygger hela sin verksamhet på bidrag, men mest samhällsnyttiga är de som konkurrerar av egen kraft, just precis de som riskerar utslagning genom ett korrupt system. Den enes bröd, den andres död.

För att storleksmässigt relatera till något kan jag nämna GoExcellent, där jag är Styrelseordförande, som har en omsättning på cirka 700 Mkr och 2 000 på löneslistan. GoExcellents omsättning är cirka en tusendel av det stöd som AF betalat ut. Jag undrar förresten hur det ser ut i vår bransch, Contact Center? Det ryktas en del om en aktör som år efter år upphäver tyngdlagen genom att redovisa vinster som är omöjliga beaktat bolagets prislista. Vi i branschen har rätt att få veta.

Det är av allmänt intresse vilka företag som erhåller stödpengarna, ur branschperspektiv, ur regionalperspektiv, ur alla perspektiv man kan tänka sig! Informationen är nödvändig för att den politiska debatten ska kunna föras på ett relevant sätt. Då passar Arbetsförmedlingen på att hemligstämpla all information, vilket genast får alla röda varningslampor att börja blinka. Vi minns nepotisten Bermudez-Svankvist och vi väntar med spänning på vad som ska flyta upp denna gång? Det kanske finns fler än SCA som har något att dölja och när det handlar om skattepengar ska böckerna alltid stå vidöppna för granskning av journalister och allmänhet.

Offentlighetsprincipen är inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar och faktiskt den äldsta i världen i sitt slag. Offentlighetsprincipen från 1766 är något av det vackraste vi har i Sverige och den ska ingen generaldirektör sätta sig över.

Mikael Sjöberg, jag har idag JO-anmält dig med hänvisning till brott mot offentlighetsprincipen.