Natomedlemskap – En nationell könskorrigering och en bortkastad säkerhetspolitik.

Efter 200 år av alliansfrihet kastar svenska politiker hastigt och lustigt den svenska säkerhetspolitiken i soporna. Men det handlar om mer än säkerhetspolitik – Sverige blir nu ett europeiskt land bland andra.

Om någon för bara tre månader sedan hade förutspått att Sverige våren 2022 skulle ansöka om medlemskap i Nato skulle vederbörande ha blivit utskrattad. Alliansfriheten som upprätthållits i över två sekler och en allmänt avog inställning till USA och Nato har varit hårt cementerad inom den svenska socialdemokratin, så varför denna plötsliga och högst sensationella kovändning?

Det anförda skälet är att Sverige hotas av Ryssland, som visat sig vara aggressivt och hotande genom angreppet på Ukraina, vilket dock var en logisk händelse som kunnat förutses åtminstone sedan annekteringen av Krim 2014. Ingen säkerhetspolitisk expert torde vara det minsta förvånad. Dessutom har Ryssland kört fast i Ukraina, vilket visar att Rysslands militära kapacitet har varit överskattad. Med fulla händer i Ukraina torde det eventuella hotet från Ryssland kraftigt ha minskat. Ryssland saknar militära resurser att angripa både Sverige och Finland, bortsett från missilangrepp på distans. Det paradoxala är att det som möjligen skulle kunna provocera fram ett missilangrepp från Ryssland är just Natoanslutningen. Så varför ansöker Sverige om medlemskap just nu?

Kriget i Ukraina var en chans som inte kunde missas. Det är utan tvekan de så kallade globalisterna som dikterar Sveriges och Finlands Natoansökan. I praktiken är det Klaus Schwab och hans globalistiska anhang inom World Economic Forum som har drivit utvecklingen, via de nyckelpersoner som Schwab kontrollerar och belönar i Sverige och Finland. Finlands statsminister, den blott 34 – åriga Sanna Marin är en så kallad ”Young Global Leader” som utbildats och indoktrinerats i Schwabs globalistskola. De två svenska nyckelpersonerna är statsminister Magdalena Andersson och moderatledaren Ulf Kristersson som båda är ”Bilderbergade”, med vilket jag menar att de fått sin världsbild via globalisternas möten inom Bilderberggruppen.

Med ett Natomedlemskap fullföljer Sverige nedmonteringen av den svenska nationalstaten, helt i globalisternas intresse – men tvärtemot svenska folkets intresse. Genom internationella organisationer som EU, SIDA, Nato, FN, EU, WHO, UNICEF, IPCC med flera plundras det svenska folket in på bara skinnet. Makten och pengarna förs ut ur Sverige, till förmån för ansiktslösa byråkrater som till 100% går i globalisternas ledband, genom de provocerande höga ersättningar som de lyfter. För svenska skattebetalare återstår endast ett livslångt slit i form av arbetsvecka efter arbetsvecka som globalisternas slavar, mot en nödtorftig ersättning för att klara livhanken.

Natomedlemskapet sätter punkt för Sveriges självbild som ett exceptionellt land som rått sedan SIDA bildades 1965. Sveriges roll som världens samvete är nu över efter en epok som varat i 57 år. Förändringen är så omvälvande att man kan tala om en nationell könskorrigering, som leder till ett Sverige i en ny skepnad. Som ett europeiskt land bland andra kan förhoppningsvis Sverige dra ned på sina ekonomiska och politiska åtaganden, vilket eventuellt kan öppna för en förnuftig migrationspolitik och en minskning av miljardrullningen till utlandet. Men hur det blir med den saken är osäkert eftersom Sveriges öden styrs av globalisterna, vars slutliga mål är att förinta den svenska nationalstaten en gång för alla och då är muslimsk massinvandring ett oöverträffat verktyg.

Det Sverige egentligen behöver är en revolution där svenska folket återtar makten och de rikedomar som svenskarna har skapat genom hårt arbete i generationer.

Barcelonaavtalet och råttan i pizzan

Alla vi som bekymrar oss över islamiseringen av Västeuropa läser då och då om det s k Barcelonaavtalet från 1995, som påstås vara roten till den muslimska massinvandringen som har lett till grundläggande förstörelse av vårt samhälle. Det som sägs om ”Barcelonaavtalet” på sociala medier kan kortfattat kokas ned till att EU öppnade portarna för muslimsk massinvandring mot att garanteras oljeleveranser på lång sikt. Det påstås också att EU-länderna förband sig att anpassa sina lagar så att muslimska traditioner inte längre skulle stå i strid mot lagen. Många menar att de europeiska politikerna köptes och att avtalet i praktiken är en ondskefull plan för hur Europas nationalstater ska krossas och bli muslimska.

Till sist drev min medfödda nyfikenhet mig till källan, alltså det dokument som undertecknades 28 november 1995. Till min förvåning var dokumentet blott 14 sidor, inklusive deltagarförteckning. Det tog cirka 10 minuter att skumma igenom dokumentet, vilket jag rekommenderar alla som är intresserade av fakta och sanning att göra. Dokumentet finns på https://eeas.europa.eu/archives/docs/euromed/docs/bd_en.pdf

Än mer förvånad blev jag över dokumentets innehåll. För det första är detta en deklaration – d v s en avsiktsförklaring – inte ett avtal. Dokumentets officiella och korrekta namn är ”Barcelonadeklarationen”, som undertecknades i samband med ”The Euro-Mediterranean Conference – 27-28 november 1995”. Som namnet antyder var detta en konferens som handlade om länderna kring Medelhavet. Deltagarlistan utgjordes av ländernas utrikesministrar, bortsett från PLO:s ledare Yassir Arafat som deltog utanför den ordinarie deltagarlistan. Det enda Medelhavsland av betydelse som saknades var Libyen, som på den tiden regerades av den oftast oregerliga diktatorn Khadaffi.

Samtliga av de då 15 medlemmarna i EU deltog, vilket förklarar Sveriges och Finlands deltagande. Lena Hjelm-Wallén som var utrikesminister i den socialdemokratiska regeringen undertecknade deklarationen för Sveriges räkning, för vilket hon blivit uthängd och hatad. Sverige som hade varit EU-medlem i blott 10 månader närvarade i stort sett som observatör, då Sverige av naturliga skäl inte är särskilt involverat i Medelhavsregionen.

Barcelonadeklarationens innehåll är en lös deklaration om att Medelhavsländerna ska sträva efter fred och stabilitet i regionen samt att förbättra det allmänna välståndet och de demokratiska rättigheterna.

Medelhavsländerna enades enligt Barcelonadeklarationen om samarbeten och förbättringar inom följande områden:

 • Frihandel
 • Harmonisering av standards och regelverk
 • Ekonomiskt och finansiellt samarbete
 • Kulturellt utbyte
 • Energi
 • Miljö och hållbarhet
 • Turism
 • Vetenskap
 • Industri
 • Jordbruk
 • Fiskerirättigheter
 • Bekämpning av terrorism och droghandel
 • Migration

Dokumentet på 14 sidor slår alltså fast att Medelhavsländerna bör samarbeta på alla tänkbara områden för att öka regionens välstånd, vilket enligt min mening är en välmenande och oklanderlig ambition, som Sverige givetvis ställde sig bakom.

Vad gäller migration så nämns helt kort att den bör vara reglerad och att illegal migration ska motarbetas.

Vad avser ryktet om att politikerna sålde Europa i utbyte mot olja så kan konstateras att Libyen som är den enda betydande oljenationen kring Medelhavet inte deltog. Inga deltagare fanns från oljenationerna på Arabiska halvön, inte heller från Iran eller Irak. Ordet ”olja” nämns inte en enda gång i dokumentet.

Min slutsats är att konspirationsryktena om ”Barcelonaavtalet” är en skröna i nivå med ”Råttan i pizzan”.

De som känner mig och min starka avsky mot islam vet att jag inte har anledning att försvara eller bortförklara något rörande Barcelonadeklarationen. Jag vill bara som alltid att rätt ska vara rätt – åsikter ska baseras på fakta och sanning, inte på vandringssägner.

I slutet av deklarationen nämns dock att nästa möte skulle ske i Madrid. Vad som hände på detta möte saknar jag kännedom om.

Kärnvapenkrig och globalistdrömmar

Igår den 9 maj 2022 hölls segerparader i 28 ryska städer för att fira segern över Tyskland i andra världskriget och för att hedra de 27 miljoner Sovjetmedborgare som dödades. Enligt Bonnierägda Dagens Industri kan detta vara sista gången. Det oväntade håller nämligen på att hända. Ryssland förlorar kriget mot Ukraina. Det är i alla fall vad allt fler experter tror. Hur kan detta vara möjligt och vad händer sen?

Kriget i Ukraina har snabbt utvecklats till ett proxykrig mellan Nato och Ryssland, vilket högst sannolikt varit USA:s plan redan från början. Ukrainas militärledning har utbildats av USA och stöds av ett okänt antal ”rådgivare” som befinner sig på plats. De första veckornas leveranser av defensiva vapen till Ukraina har ersatts med offensiva vapensystem i form av artilleri, luftförsvarssystem, robotar, drönare och stridsvagnar. Bara det senaste paketet från USA på 330 miljarder SEK motsvarar hälften av Rysslands försvarsbudget. Lägg därtill mycket stora leveranser av vapen från Storbritannien och betydande leveranser från ett stort antal mindre länder, däribland Sverige. Slutligen har Ukraina tillgång till överlägsna underrättelser via satellitspaning och avlyssning ända ned på individnivå. Det är ingen slump att ryska generaler tenderar att dödas så fort de anländer till fronten. Det var heller ingen slump att positionen för robotkryssaren Moskva exakt kunde fastställas, med påföljande sänkning av ryssarnas flaggskepp i Svarta Havet, via en robotattack.

Det finns ingen möjlighet att Ryssland med en BNP mindre än Italiens i längden kan stå emot hela det mäktiga Väst, där nu även Tyskland rustar genom att anslå 750 miljarder SEK (mer är än Rysslands försvarsbudget) per år till sin krigsmakt.

Förra veckan beslöt EU att införa importstopp av rysk olja inom sex månader. Den nuvarande importen motsvarar kring 250 miljoner Euro per dag. Detta är bara ett av hundratals sanktions- och bojkottpaket som Ryssland nu drabbas av. En annan faktor är att alla Rysslands avancerade vapensystem innehåller komponenter från Väst, som blir allt svårare att få tag på. Bara kommunikationssystemet för stridsflyget innehåller 80 västerländska komponenter. Ryssland kan inte tillverka tillräckligt med nya avancerade vapen och därmed är spelet förlorat.

Faktum är att Ryssland är kört, såväl avseende kriget som ekonomin. Ukraina tros av allt fler inte bara ”återerövra” de ryskdominerade republikerna Donetsk och Luhansk utan även Krimhalvön, som Ryssland annekterade 2014.

Globalisterna är redan i full färd med att planera för tiden efter Putinregimen, som naturligtvis inte kan överleva än förlust i kriget. Förhoppningar luftas om att Ryssland sönderfaller och kan styckas upp i lagom stora bitar. Därmed blir det fritt fram för plundring och utsugning på samma sätt som Ukraina har sugits ut, men nu i en helt annan skala då Rysslands enorma landmassa och havsområden innehåller ofantliga naturtillgångar.

Men det finns även andra som anser att Ryssland kontrollerar orättmätigt stora landområden. Den ryska statens kollaps kommer tveklöst att medföra en kinesisk invasion i Sibirien, så snart Rysslands kärnvapen är under kontroll.

Frågan är om vi bevittnar slutet för den ryska nationen, eller om Globalisternas planer kommer på skam. Det finns bara ett sätt för Ryssland att vända utvecklingen; kärnvapenkrig.

Globalisterna spelar ett synnerligen högt spel – i potten ligger hela mänsklighetens framtid. Inom högst några månader vet vi hur det gick, men många av oss kommer inte att hinna uppfatta något ifall det värsta alternativet inträffar. Det verkar inte troligt att den åldrade och lätt senile presidenten i Vita Huset inser vad som står på spel när han nu synar Putins hand.

De verkliga terroristerna sitter på höga poster

Sverige och Sri Lanka. Det finns anledning att jämföra dessa två länder. Det ena i Skandinavien, det andra i Sydostasien. Båda drabbade av islamisk terror. Men medan Sri Lanka tar hårdare tag mot terroristerna, beter sig Sverige uppseendeväckande slappt och handlingsförlamat. I måndags införde Sri Lanka en ny terrorlag för att bekämpa religiös radikalisering. I Sverige har regeringen en annan syn på saken. Här arbetar våra folkvalda på en ny terroristlag, men i motsats till lankesernas terroristlag är den svenska riktad mot det egna folket. Socialdemokraterna är sedan 1990-talet bevisligen djupt insyltade i en ohelig allians med muslimska organisationer där muslimska röster byts mot tunga poster för muslimer. Även Miljöpartiet och i viss mån Centerpartiet har avslöjats att ha samröre med muslimska terroristorganisationer. Det skriver författaren och företagaren Arne Weinz i dagens gästkrönika.

I måndags införde Sri Lanka en ny terrorlag för att bekämpa religiös radikalisering. Dagen efter greps den muslimske politikern Mohamed Azath Salley, anklagad för att stödja muslimsk extremism. Salley har under många år uppmanat muslimerna på Sri Lanka till Jihad, ett heligt krig för att utplåna öns otrogna som utgör 91% av befolkningen.
Salley har också hävdat att muslimer endast lyder under sharialagar, vilket fick inrikesminister Sarath Weerasekare – Sri Lankas motsvarighet till Mikael Damberg – att uppmana Salley att flytta till Saudiarabien. Så skulle aldrig Damberg säga.

Sri Lankas motsvarighet till statsminister Löfvén – President Rajapaksa – har meddelat att personer som misstänks för ”våldshandlingar eller religiösa, rasistiska och samhälleliga utspel som skapar fientlighet mellan grupper” ska gripas. Ord och inga visor.

I Sverige göds istället muslimska organisationer – varav flera är öppet islamistiska – med skattepengar, varav ett antal har grundats och byggts upp med hjälp av socialdemokraterna, inte minst genom insatser av statsministerfrun Ulla Löfvén.
Ett flertal av dessa muslimska organisationer har beslagits med kopplingar till bl a muslimska brödraskapet som är terroriststämplat i ett flertal länder, vilket även inkluderar några muslimska länder.

Den nya terroristlagen som planeras är en idé om förbud mot rasistiska organisationer och ”samröre” med dylika, som lanserats av justitieminister Morgan Johansson. Redan nu står det klart att förslaget kommer att inkludera förbud mot vissa särskilt angivna politiska uppfattningar, sannolikt också ”samröre” med personer som hyser sådana kriminaliserade åsikter.

Om man betraktar den nya lagen utan ett raster av vänsteråsikter framför ögonen bör ledande socialdemokrater och miljöpartister alltså dömas för samröre med muslimska terrorister, men det är inte så lagen kommer att tillämpas.
Lagen är tänkt att användas mot högerextremister, i synnerhet mot Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) som systemmedierna alltid utpekar som det stora hotet mot vårt land. Att NMR är en marginaliserad organisation med kanske ett par hundra medlemmar, låt vara högljudda och lurviga, och att organisationen aldrig utfört någon terrorhandling glöms så lätt bort.

Den av justitieminister Morgan Johansson ledda avdemokratiseringen av Sverige är mycket oroande. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten är sedan länge kraftigt stympad, särskilt då den märkligt tillämpade HMF-lagen används för att tysta all kritik mot islam i synnerhet och mot massinvandringen i allmänhet. Detta har jag själv har fått känna på då en muslimsk åklagare beslutat att väcka åtal mot mig för HMF, trots att inte ett enda invektiv använts i min sakliga, rättframma och högst berättigade islamkritik.

Den nya terroristlagen är ytterligare en inskränkning av yttrandefriheten som i praktiken förbjuder regimkritik, eftersom all kritik mot den huvudlösa migrationspolitiken också är regimkritik. Det verkar som regeringen strävar mot ett generellt tankeförbud rörande invandring, som troligen kommer att användas för att jaga sverigedemokrater och deras sympatisörer.

Under 2019 grep SÄPO sex muslimska hatpredikanter, vilka senare släpptes då lagen inte tillät utvisning. Dessa hatpredikanter borde åtalas för HMF-brott, men som HMF-lagen tillämpas kan svenskar aldrig betraktas som en folkgrupp. Det är alltså fritt fram att hetsa mot svenskar. Kanske vore det mer angeläget se över HMF-lagen och vår lagstiftning gällande utvisningar, än att stifta en lag mot inbillade högerextremister?

Samma dag som jag skriver denna krönika läser jag i Aftonbladet ett referat av en alldeles färsk rapport från SÄPO som varnar för ökat säkerhetshot.

”Vad gäller den högerextrema miljön konstaterar Säpo att gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande extremism blivit allt mer diffus. Man lyfter att intresset för miljö- och djurrättsfrågor har ökat.”

Aftonbladet lyckas klumpa ihop ”högerextrema miljöer” med djurrättsaktivism, trots att alla vet att de kriminella, våldsbejakande djurrättsaktivisterna återfinns på vänsterkanten, ofta inom anarkistiska organisationer som AFA och i smyg påhejade av mer respektabla organisationer som Ung Vänster.

SÄPO säger ingenting om muslimsk terrorism, men jag kan på rak arm räkna upp ett flertal muslimska terrordåd i Sverige: Alldeles nyligen knivhöggs sju personer i Vetlanda, med mycket allvarliga skador. Vi minns också dubbelmordet på IKEA i Västerås, det misslyckade mordförsöket på konstnären Lars Vilks, Akilovs attack på Drottninggatan som skördade fem dödsoffer samt självmordsbombaren på Bryggargatan i Stockholm City, som dessbättre bara lyckades spränga sig själv till döds. Det finns fler, exempelvis ett stort antal knivhuggningar och misshandelsfall som bottnar i hat mot svenskar och som därför kan betraktas som terrorbrott. Men som av propagandamedier mörkas och sopas under mattan, ofta med luddiga bortförklaringar om gärningsmännens “psykiska ohälsa” och socioekonomiska faktorer.

Vad gäller terrordåd från högerextrema miljöer så kan jag inte komma på ett enda eftersom inget har inträffat. Så varför varnar då SÄPO för ett påhittat hot från högerextrema, men glömmer den grupp som stått bakom samtliga terrordåd och som öppet odlar antisemitism i dess mest ondskefulla mening (utplåning)? Jag kan faktiskt ge svaret:

När den första regeringen Löfvén tillträdde 2014 arrangerades ett antal möten mellan den nytillträdda regeringen och de så kallade ”mediehusen”, vilket betyder Bonnier och Schibstedt. Dessa möten är väldokumenterade och mynnade bland annat ut i att polisens så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper bildades av Löfvéns specielle värdegrundstorped; den famöse, för att inte säga skandalöse Dan Eliasson.
Bakgrunden till regeringens möten med ”mediehusen” var att några kvinnliga journalister påstod sig ”få mejlkorgarna fulla” med hot- och hatmejl vilket nu skulle stävjas i demokratins namn.
Ingen enda journalist har dock kunnat styrka påståendet om de fulla mejlkorgarna, av den anledningen att det rör sig om ett utslag av politisk opportunism – överdrifter, och många gånger rena påhitt om man ska tala klartext. Ett färskt exempel är de “hat och hotmejl” Folkhälsomyndigheten säger sig ha fått – något som visade sig vara främst relevant kritik från besvikna medborgare, något enstaka formulerat i hårda ordalag, vilket tidskriften Kvartal visade vid en närmare granskning.
Själv brukar jag med en knapptryckning blockera oönskade avsändare, vid de faktiskt ganska få tillfällen då jag hotas eller skymfas av vänstertroll, som ibland påstår sig vara muslimer. Så kan också journalister göra. Skulle det röra sig om allvarliga hot så är det enkelt för polisen att via IP-adressen spåra och lagföra avsändaren.

Lögnerna om de ”fulla mejlkorgarna” ledde till en ur demokratisynpunkt förödande allians mellan regeringen och systemmedierna, som i sin tur ledde till att den förödande massinvandringen kunde genomföras av regeringarna Löfvén, utan kritik från medierna som istället mörkade och spred lögner. Den ovan beskrivna alliansen ledde till att medierna övergick till att granska medborgarna istället för makten, såtillvida att obekväma regimkritiker brunsmetas medan regeringen nickar belåtet.

Jag kommer osökt att tänka på den vänsterextrema rockgruppen Nynningen, som 1976 skaldade: ”De verkliga terroristerna sitter på höga poster…”. Nynningen menade att vänstermänniskor förföljdes av den svenska staten.  Nu har bössan vänts i motsatt riktning, även om det är socialdemokrater bakom siktet, nu som då.

Nynningen hade faktiskt rätt. Sveriges verkliga terrorister sitter ”på höga poster”, framförallt bestående av en kvartett socialdemokratiska män: Stefan Löfvén, Morgan Johansson, Mikael Damberg och Anders Ygemark. Jag kallar kvartetten för demokratins dödgrävare och jag reserver namnet för en framtida boktitel.

Som avslutning ger jag ytterligare ett par strofer från Nynningens ”De verkliga terroristerna”, som är minst lika gångbara idag som 1976:

”De verkliga terroristerna
Lever helt rått på att suga ut
Proletärer och fattigbönder”.

Jag tänkte närmast på att finansminister Margareta Andersson och den allmänne hantlangaren Anders Ygeman nu har gått ut i systemmedierna och krävt skattehöjningar, för att finansiera det gigantiska stödpaketet till EU som skuldsätter svenskarna i generationer framåt. Men det är förstås inte vad de säger.

ARNE WEINZ

Ett brott är begånget mot det svenska folket

Massinvandringen från Mellanöstern, Afrika och Centralasien har skett mot det svenska folkets vilja. Genom att mörklägga, desinformera och vinkla har politiker och medier vilsefört det svenska folket på ett sätt som bara kan beskrivas som en komplott. Det är dags att börja för en diskussion om hur de som bär ansvaret för vårt samhälles ödeläggelse ska straffas.

När den arabiska våren spred sig i Mellanöstern och Nordafrika reagerade globalisterna snabbt. Europa låg vidöppet och detta var precis vad de väntat på.

”Välgörenhetsorganisationer” som Open Society Foundation skeppade med början 2014 miljoner unga män över Medelhavet, varefter de togs emot av godhetsapostlar som kände sig kallade, oftast kvinnor som påfallande ofta var blonda.
Via kontantkort som frikostigt delades ut kunde resan mot norra Europa fortsättas med tåg och buss.
Få känner till att flyktingkatastrofen riggades av mörka krafter som vill kasta Europa i kaos det, samma mörka krafter som dagligen utövar ett stort inflytande över EU-politikerna i Bryssel. Money talks.

Locktonerna från Sverige

Samtidigt som Schengen-fällan slog igen under hösten 2014 tillträdde den första regeringen Löfven. På Medborgarplatsen på Södermalm talade en nyligen tillträdd, maktberusad, obildad och historielös statsminister inför jublande vänstermänniskor, som gladde sig åt att den nyliberala epoken Reinfeldt – Borg var till ända.

”Mitt Europa bygger inga murar”, skanderade Löfven. Applåderna ville aldrig ta slut och den leende statministern slickade villigt i sig ovationerna.

Medan Löfven talade eskalerade den svenska flyktingkatastrofen dramatiskt. Miljoner unga män från Mellanöstern och Afrika strömmade norrut genom ett gränslöst Europa och för många av dem var locktonerna från Sverige oemotståndliga. I Sverige blev man försörjd utan att behöva arbeta, vilket kunde läsas på de svenska ambassadernas hemsidor, på arabiska, somaliska och flera andra språk.
Många av de unga männen var analfabeter, men rykten om det svenska paradiset spreds ändå snabbt via mobiler och sociala medier.

Open Society Foundation tryckte upp instruktioner som delades ut till flyktingarna, där de uppmanades att göra sig av med sina ID-handlingar för att överbelasta mottagarländernas asylsystem. Många kom via färjorna från Tyskland. Ännu fler kom via Danmark, vars myndigheter cyniskt vinkade flyktingarna vidare till Sverige. Situationen var kaotisk, men alla som knackade på dörren till kungariket Sverige släpptes in.

Mediernas lögner

Medierna fylldes av bilder på kvinnor och barn som påstods vara på flykt och som nu behövde vår hjälp. I brist på autentiska bilder publicerades bilder från flyktingläger i Mellanöstern, som av mediekonsumenterna antogs vara tagna i Sverige. Journalisterna tävlade med varandra i att skriva känslosamma reportage i en patetisk tävling i godhetssignalering. Sanningen var att ytterst få kom från krigsområden. Det handlade om ekonomiska lycksökare, som det inte alls var synd om.

De massiva mediekampanjerna skapade närmast total hysteri bland svenska folket och bland deras politiska företrädare. Alla som hade det allra minsta att invända mot att vårt land invaderades av unga, aggressiva män utan skyddsbehov brunsmetades omedelbart som rasister och rentav som nazister. Ledande brunsmetare var som alltid Bonnier-medierna.

Idag torgför medierna att antalet asylksökanden bara är en bråkdel av när det var som värst 2015, men faktum är antalet nya svenskar fortfarande är cirka 10 000 per månad, bara det att det idag är andra kvoter. Mediernas lögner fortsätter alltså, utan tendens till självrannsakan.

Komplotten fortsätter

Det som skett och fortfarande sker är en komplott av medier, politiker, och politiserade myndigheter riktad mot det svenska folket. Journalistkåren tycks anse att deras jobb är att vilseföra allmänheten.

Inga svenskar skulle ha gått med på detta om de erhållit sanningsenlig och korrekt information.

Svenskar folket betalar priset

Idag betalar vi ett högt pris i form av skenande antal skjutningar, rån, våldtäkter, misshandel, stölder och bedrägerier. Sverige är numera ett kaotiskt samhälle som befinner sig i ett fritt fall, av vilket vi ännu bara ser början. Hur detta ska sluta är det få som ens vågar tänka på. Fler och fler talar om ett tänkbart inbördeskrig.

Det ekonomiska priset är enormt. Migrationskostnaderna ligger på hundratals miljarder kronor per år. Den öppna arbetslösheten ligger på rekordhöga 9% och många hävdar ett den korrekta siffran är uppåt 20%. Trots världens högsta skatter har sjukvården köer som är flera år långa. Äldre vanvårdas och serveras mat som knappt duger som djurföda. Pensionssystemet är på väg mot sammanbrott. De som går ut på arbetsmarknaden idag förväntas arbeta till 72 års ålder. Belöningen för ett strävsamt liv – där de flesta arbetande svenskar lever på lägre nivå än de som enbart parasiterar – blir en pension på 40% av slutlönen.

Sverige är bankrutt, men kan ännu en tid hanka sig fram på lånade pengar, genom att öka framförallt kommunernas skulder, tills den ekonomiska bubblan spricker – och vad händer då? Vårt samhälle går inte längre att känna igen. Sverige är förstört för evig tid.

De ansvariga ska ställas till svars

Det är dags att sätta sökarljuset på de som bär ansvaret för vårt lands förstörelse och vi vet vilka de är. De ska rannsakas inför tribunaler, dömas och straffas. Det handlar om tusentals landsförrädare och deras medlöpare och frågan är hur hårda straffen ska bli.
Ett lämpligt standardstraff för mindre brott mot det svenska folket skulle kunna vara fråntagande av medborgarskap samt livstids utvisning. För de som begått grövre brott mot det svenska folket väntar något helt annat.

Vi sitter på en atombomb

Sedan finanskrisen 2008 har världens ekonomi vuxit med 45%. Samtidigt har världens penningmängd vuxit med 18 000 miljarder dollar, vilket motsvarar 450%. Något liknande har aldrig hänt i världshistorien.

Om penningmängden ökas 10 ggr snabbare än den underliggande ekonomin ska kraftig inflation uppstå. Världens valutor borde redan ha blivit i stort sett värdelösa p g a hyperinflation, sånt som skådats i Venezuela, Zimbabwe och mellankrigstidens Tyskland.

Om världen hade översvämmats med sedlar är jag övertygad om att hyperinflationen skulle ha varit här för länge sen, men nu handlar det om digitala pengar. Det ska ändå inte vara någon skillnad.

Genom att ländernas centralbanker lånar pengar av den egna staten – i form av att centralbanken köper statsobligationer – finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan frigöras. Det är precis som om man lånar pengar av sig själv. Pengarna kan glatt spenderas o vad gör det att man har en skenande skuld till sig själv, som ändå aldrig ska betalas? Eller ska den det? Till sist.

Det synes som om en ekonomisk peerpetum mobile har uppfunnits. Så nu kan alla planetens invånare bli omätligt rika…eller finns någon hake?

Som läget är nu handlar det inte om luft i systemet. Det handlar om att vi alla sitter på en ekonomisk atombomb, som kommer att detonera. Bara en tidsfråga. För det finns ju inga evighetsmaskiner.

Jag börjar misstänka att globalisternas ”The Great Reset” är en desperat plan för att desarmera atombomben. Genom att hela världen övergår till en digital valuta, tror man sig kunna trolla bort de ofantliga skuldbergen – som aldrig kan betalas.

Själv har jag sålt alla aktier. Men att sitta på enbart cash är snarare ännu värre. När hyperinflationen brakar loss, blir pengarna helt värdelösa fortare än man hinner blinka. Det kommer inte ens att hinna uppstå en s k ”bankrun”, som det kallas när alla försöker ta ut sina besparingar samtidigt.

Fler o fler nationalekonomer talar om en återgång till ett guldbaserat valutasystem (typ Bretton Woods, som Nixon skrotade 1971). Eftersom det finns begränsat med guld blir det en faktor som begränsar politikernas alltför höga spel.

Det klokaste är nog att köpa på sig en del guld, silver o platina samt fasta tillgångar som mark, skog och fastigheter. För den som har pengar att investera. De som inga har kan inte förlora något. Matbrist och krig kommer att drabba både fattiga och rika.

Skuldberget som vi sitter på kommer att visa sig vara en vulkan. Gud hjälpe oss när den erupterar.

The Great Reset – En global statskupp

Claus Schwab, som grundade World Economic Forum (Davos) är sannolikt världens mest inflytelserika person. Att han skulle vara en fullträff i rollen som nazistisk super-skurk i en James Bond-film är onekligen komiskt, bara genom att vara sig själv.

Titta på dettaCOVID-19: The Great Reset – YouTube från 4:40 o ungefär 10 minuter framåt så får ni en sammanfattning av ”The Great Reset 2030”, som globalisterna planerar – FN:s Agenda 2030 är globalisternas murbräcka för att få folk o nationella politiker att acceptera att bli totalt styrda en liten elit.

The Great Reset avskaffar helt enkelt demokratin, genom den globala statskuppen som globalisterna tänker genomföra.

I korthet sammanfattar Schwab The Great Reset i 5 punkter:

1. Ett starkare o mer ansvarsfullt ”socialt kontrakt” mellan individ o samhälle.
2. Grön ekonomi. Han kallar CO2 för ett virus.
3. Humanitär teknikanvändning.
4. Ändrade mål för företagen, som ska bli ”långsiktiga”.
5. Globalt samarbete – global styrning av världen.

Det är fullständigt häpnadsväckande! Men det märkligaste är ändå att detta är kommunism! Företagen ska överge sina vinstmål, vilket betyder farväl till marknadsekonomin. Det luktar Sovjetunionen för länge sedan, eller dagens Nordkorea. Eller kanske dagens MP. Det luktar planekonomi, helt enkelt. En liten, liten självutnämnd elit betraktar människorna som slavar som ska leverera pengar och i övrigt hålla käften.

Trodde världen hade fattat att planekonomi inte fungerar.

Världsförbättrare av Schwabs typ är totalt livsfarliga. Världen kommer att kastas i kaos o krig, istället för att bli det paradis som denne frälsare tror på.

SVT bryter mot diskrimineringslagen

Kollade på Aktuellt, i studiesyfte, den 2/12, som leds av två kvinnliga nyhetsankare. Noterade att det bara var kvinnor i samtliga inslag utom ett, där en stackars blatte fick vara könsalibi så ingen kan påstå att det är 100% kvinnor.

Finns inte längre några manliga experter eller sakkunniga att intervjua?

Det är ingen tvekan som det sker en systematisk favorisering av kvinnor, vilket är olagligt. VEM BLIR FÖRST ATT ANMÄLA SVT FÖR KÖNSDISKRIMINERING?

Enklast är kanske att vända sig till DO, diskrimeringsombudsmannen.

”Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Alla människors lika värde – förutsatt rätt värdegrund

Sverige bryter mot både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och mot Europakonventionen, genom diskriminering av de 25% av svenskarna som sympatiserar med SD. SD:are nekas jobb, särskilt inom det offentliga, med hänvisning till fel värdegrund.

Så var det med ”alla människors lika värde”.

Sverige är ett extremt förtryckar-samhälle, utan like i hela västvärlden. Allt bottnar i att en viss familje-klan dominerat medierna i många decennier. Det är faktiskt dags att bryta upp Bonniers mediemonopol genom lagstiftning. Monopolet har skadat vårt land så svårt att det inte längre går att reparera.